O Nas


Trochę historii

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci powstało 19 lutego 1994 roku z połączenia organizacji młodzieżowych działających przy Unii Demokratycznej oraz Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Od 2001 roku ściśle współpracuje z Platformą Obywatelską. Zrzesza osoby z najróżniejszych środowisk, których wspólnym celem jest zwiększanie udziału młodych ludzi w życiu publicznym.

Członkowie SMD

Członkami SMD mogą być osoby od 13 do 35 roku życia. Dzięki temu w nasze szeregi wchodzą zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, jak i osoby, które rozpoczęły już swoje życie zawodowe. Bez względu na to czym się interesujesz bądź zajmujesz możesz działać razem z nami na rzecz budowania nowoczesnej, otwartej, przyjaznej i silnej Polski.

Aktywność

Młodzi Demokraci podejmują aktywność w wielu obszarach życia publicznego. Współpracują z posłami, senatorami, radnymi oraz prezydentami czy burmistrzami miast. Wielu naszych obecnych i byłych członków osobiście sprawuje funkcje publiczne na rozmaitych szczeblach. W ramach swojej działalności organizujemy liczne wydarzenia publiczne takie jak: protesty, manifestacje, debaty, akcje edukacyjno-informacyjne czy spotkania integracyjne. Przygotowujemy projekty ustaw oraz aktów prawa lokalnego. Interweniujemy także w bieżących sprawach naszych lokalnych społeczności.

Bycie Młodym Demokratom przysparza nam wiele satysfakcji, pozwalając wywierać faktyczny wpływ na lokalną i krajową politykę oraz docierać z głosem młodych ludzi do przedstawicieli organów państwowych i samorządowych na wszelkich szczeblach.

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci jest członkiem YEPP (Youth of the European People’s Party) i DEMYC (Democrat Youth Commity of Europe), czyli organizacji zrzeszających młodzieżówki z całej Europy. W związku z powyższym członkostwo w SMD umożliwia także podejmowanie aktywności na poziomie międzynarodowym.

 

 

 

Będąc Młodym Demokratą:

 • poznasz osoby aktywne społecznie z rozmaitych środowisk;
 • rozwiniesz swoją sieć kontaktów, co pomoże Ci w aktywności zawodowej i społecznej;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w grupie oraz w środowisku politycznym;
 • będziesz mógł/a uczestniczyć w licznych wydarzeniach oraz wyjazdach organizowanych przez SMD;
 • będziesz mógł/a zgłaszać własne inicjatywy oraz uzyskasz wsparcie w ich realizacji;
 • zdobędziesz szansę podjęcia współpracy z parlamentarzystami oraz samorządowcami;
 • będziesz mógł/a na bieżąco reagować na to, co dzieje się w naszym kraju, mieście, dzielnicy;
 • będziesz mógł/a publikować swoje przemyślenia na temat bieżących wydarzeń w naszych mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej;
 • będziesz mógł/a brać udział w debatach, konferencjach oraz innych akcjach, audycjach czy programach telewizyjnych z udziałem SMD.

 

Jako Stowarzyszenie stawiamy sobie następujące cele:

 • działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym;
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym
  spełnianie funkcji społecznych i zawodowych;
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych;
 • inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej;
 • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich
  adresowanej;
 • ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole;
 • propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych;
 • promocja ekologii i ochrony środowiska;
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych;
 • działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju;
 • działanie na rzecz organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem lub z
  którym łączy je umowa stowarzyszeniowa. 
Jeżeli podoba Ci się nasza aktywność i podzielasz wymienione wyżej cele, miejsce w SMD czeka na Ciebie. Wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską oraz zapoznasz się ze statutem, a następnie skontaktujesz się z nami. My zadbamy o to, byś czuł się u nas jak w gronie przyjaciół i mógł w pełni realizować swoje ambicje oraz zmieniać nasz kraj na lepsze. Więcej szczegółów o tym, jak dołączyć do SMD znajdziesz w zakładce Dołącz Do nasCzekamy na Ciebie!